پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

برنامه فیزیوپاتولوژی کلیه  نیمسال اول 96-95 (فیزیوپات2)

ردیف

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 12-10

عنوان

1

شنبه

3/7/95

--

دکتر سعیدی

آناتومی ، هیستولوژی ، فیزیولوژی کلیه

2

دوشنبه

5/7/95

دکتر سعیدی

--

فیزیوپاتولوژی نشانه های بیماری های کلیه

3

سه شنبه

6/7/95

دکتر سلطانی

--

گلومرولونفریت حاد سریعا پیش رونده

4

سه شنبه

6/7/95

--

دکتر سعیدی

روشهای تشخیص آزمایشگاهی در بیماری های کلیه

5

چهارشنبه

7/7/95

دکتر سلطانی

--

نارسایی حاد کلیه

6

چهارشنبه

7/7/95

--

دکتر سلطانی

عفونت های ادراری و نفریت اینترستیسیل

7

شنبه

10/7/95

دکتر سلطانی

--

کلیه و بیماری های سیستمیک

8

دوشنبه

12/7/95

دکتر سلطانی

--

سندروم نفروتیک

9

سه شنبه

13/7/95

دکتر سعیدی

--

آب و الکترولیت

10

سه شنبه

13/7/95

--

دکتر سعیدی

کلیه و بیماری های کلاژن واسکولار

11

چهارشنبه

14/7/95

دکتر سلطانی

--

فشار خون اولیه و ثانویه

12

شنبه

17/7/95

------

دکتر سعیدی

بیماری های ارثی کلیه

13

دوشنبه

19/7/95

دکتر سلطانی

--

سنگ کلیه و نفروپاتی انسدادی

14

شنبه

24/7/95

دکتر سعیدی

--

اسیدوز

15

دوشنبه

26/7/95

دکتر سلطانی

--

نارسایی مزمن کلیه

16

سه شنبه

27/7/95

-----

دکتر سعیدی

دیالیز و پیوند کلیه

17

چهارشنبه

28/7/95

دکتر سلطانی

--

کلیه و حاملگی

تاریخ برگزاری آزمون بیماری های کلیه :  8/8/95

 

مسئول درس  بیماری های کلیه :  دکتر سلطانی

 

 

برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش نیمسال اول 96-95(فیزیوپات2)

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 12-10

مبحث

1

دوشنبه

10/8/95

دکتر خیری

--

آناتومی و فیزیولوژی مری ، علائم مری

2

سه شنبه

11/8/95

دکتر قزلو

--

آناتومی فیزیولوژی کبد

3

چهارشنبه

12/8/95

دکتر قزلو

--

متابولیسم داروها و کبد ، توده های کبدی

4

شنبه

15/8/95

دکتر خیری

--

بیماریهای مری

5

دوشنبه

17/8/95

دکتر فروزان

--

دل درد – سوء هاضمه

6

سه شنبه

18/8/95

دکتر قزلو

--

ارزیابی عملکرد کبد

7

چهارشنبه

19/8/95

دکتر فروزان

--

خونریزی های گوارشی

8

شنبه

22/8/95

دکتر خیری

--

پولیپ و سرطان روده بزرگ

9

دوشنبه

24/8/95

دکتر فروزان

--

اسهال و سوء جذب

10

سه شنبه

25/8/95

دکتر قزلو

--

هپاتیت حاد

11

چهارشنبه

26/8/95

دکتر قزلو

--

هپاتیت مزمن

12

شنبه

29/8/95

دکتر خیری

--

کولیت

13

دوشنبه

1/9/95

دکتر فروزان

--

زخم پپنیک

14

سه شنبه

2/9/95

دکتر فروزان

--

سیروز کبدی

15

چهارشنبه

3/9/95

دکتر فروزان

--

سندرم روده تحریک پذیر

16

شنبه

6/9/95

دکتر خیری

--

پانکراتیت

17

شنبه

6/9/95

دکتر فروزان

--

سنگهای صفراوی

مسئول درس  بیماری های گوارش :  دکتر قزلو

 

تاریخ برگزاری آزمون بیماری های گوارش :   20/09/95

 

 

برنامه فیزیوپات روماتولوژی در نیمسال 1-96-95

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 12-10

مبحث

1

شنبه

20/9/95

دکتر تاثریان

---

کلیات و مقدمه بافت هم بندی و طبقه بندی بیماری های روماتیسمی فیزیولوژی ساختمان و بیومکانیک مفصلی

2

دوشنبه

22/9/95

گروه ایمونولوژی

---

ایمونولوژی بیماریهای روماتیسمی

3

سه شنبه

23/9/95

دکتر گرجی

---

فFMF

4

چهارشنبه

24/4/95

دکتر ناصر

---

RF

5

دوشنبه

29/9/95

دکتر احمدزاده

---

لوپوس

6

سه شنبه

30/9/95

دکتر تاثریان

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان واسکولیت1

7

چهارشنبه

1/10/95

گروه عفونی

---

آرتریت عفونی و اسپوندیلیت های چرکی و سلی

8

شنبه

4/10/95

دکتر احمدزاده

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان اسپوندیلاتروپاتی

9

دوشنبه

6/10/95

دکتر احمدزاده

---

فیبرولوژیا و بیماری بهجت

10

سه شنبه

7/10/95

دکتر تاثریان

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان اسکلرودرمی

11

چهارشنبه

8/10/95

دکتر ناصر

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان متابولیک مفصلی

12

شنبه

11/10/95

دکتر تاثریان

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان روماتیسم های غیر مفصلی

13

دوشنبه

12/10/95

دکتر گرجی

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان بیماری دژنراتیو مفصلی

14

سه شنبه

13/10/95

دکتر تاثریان

---

واسکولیت2

15

چهارشنبه

14/10/95

دکتر ناصر

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان آرتریت روماتوئید

16

شنبه

18/10/95

دکتر تاثریان

---

علایم تشخیص و درمان بیماری های پلی میوزیت و درماتومیوزیت

17

دوشنبه

20/10/95

دکتر گرجی

---

فیزیوپاتولوژی ، علایم و تشخیص و درمان  کمردرد

مسئول درس روماتولوژی:  خانم دکتر تاثریان

 

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved