پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
گروههای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی


                        

مدیر گروه داخلی: (دکتر محمد رضا رضوانفر)
اعضای گروه: دکتر محمد رضا رضوانفر ، دکتر پروین سلطانی ، دکتربهارک تاثریان  ، دکترلطیف معینی ، دکتر رامین قهرمانی ، دکتر ناصرسعیدی ، دکترافسانه طلایی ، دکترکامران مشفقی ، دکترفتح الله محقق ، دکترعلی آرش انوشیروانی ، دکترعفت مشهدی ،  دکترمرجان مهری ، دکتر جمشید انصاری ، دکتر رضا آقابزرگی

 

مدیرگروه جراحی :
(دکتر شعبان علی علیزاده)
اعضای گروه: دکتر شعبان علی علیزاده ، دکتر غلامرضا نوری ، دکترشاهین فاتح ، دکتر علی اصغریعقوبی ، دکترمحمود امینی ، دکترشعبانعلی علیزاده  ، دکترعلی رضا رستمی جراحی قلب ، دکتر مهرزاد شریفی ، دکتر امیررضانعیمیمدیرگروه جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی): (دکتر حسینعلی هادی)
اعضای گروه : دکتر حسینعلی هادی ، دکتر احمد رضا بهروزی ، دکتر علی رضا امانیمسئول گروه اورولوژی : (دکتر محمود رضا باغی نیا)
اعضای گروه : دکتر محمود رضا باغی نیا ، دکتر داود گودرزی ، دکتر علی سیروس ، دکتر احمد شاه حیدری


 

مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب: (دکتر محسن دالوندی)

اعضای گروه: دکتر محسن دالوندی ، دکتر علی رضا محمدی ، دکتر علی ناظمی رفیع  


  

مدیر گروه  کودکان: ( دکتر پارسا یوسفی )

اعضای گروه: دکتر پارسا یوسفی ، دکتر فاطمه دره ، دکترحسن طاهر احمدی ، دکترغلامعلی فتاحی بیات ، دکترمنیژه کهبازی ، دکترعزیز اقبالی ، دکترعلی ارجمند شبستری ، دکتر فخرالدین شریعتمداری ، دکتر یزدان قندی ، دکتر سعید عالی نژاد ، دکتر سید مجتبی هاشمی
مدیرگروه زنان و زایمان: ( دکتر مهری جمیلیان )

اعضای گروه: دکتر مهری جمیلیان ، دکتر خدیجه نصری ، دکتر مریم شکر پور ، دکتر اشرف زمانی ، دکتر نازیلا نجدی ، دکتر مریم مکتبی ، دکتر معصومه حیدری

 

مدیر گروه چشم پزشکی: ( دکتر جمال فلاحتی)

اعضای گروه: دکتر جمال فلاحتی ، دکتر رضا رضایی ، دکتر احمد سروریان 

مدیر گروه گوش و حلق و بینی:

اعضای گروه: دکترفرزاد زمانی


 

مدیرگروه روانپزشکی: (دکتر حمیدرضا جمیلیان) 
اعضای گروه: دکتر حمیدرضا جمیلیان ، دکتربهمن صالحی ، دکترمحسن قاسمی ، دکتر مصطفی نوکنی ،دکتر آنیتا علاقمند 

مدیرگرو ه رادیولوژی: (دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی)
اعضای گروه: دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی ، دکتر فاطمه صافی


 

مدیرگروه بیهوشی:( دکتر بیژن یزدی)
اعضای گروه: دکتر بیژن یزدی ، دکتر هوشنگ طالبی ، دکترافسانه نوروزی ، دکتراسماعیل مشیری ، دکترعلیرضا سوسن آبادی ، دکترحسام الدین مدیر ، دکترشیرین پازوکی ، دکترمحمد خلیلی ، دکتر بهنام محمودی


 

مدیر گرو ه عفونی: (دکترنادر زرین فر) 

اعضای گروه:
دکتر نادر زرین فر ، دکتر حسین سرمدیان ، دکتر معصومه صوفیان ، دکتر فرشیده دیدگر ، دکتر علی اصغر فرازی
مدیرگرو ه قلب و عروق: (دکتر سعید صدر نیا )
اعضای گروه: دکتر سعید صدر نیا  ، دکتر ولی الله خدیر ، دکتر نویدرضا مشایخی ، دکتر خسرو میناوند ، دکتر علی رضا علی سعیدی ، دکتر الهام فراهانی
مسئول گرو ه پوست: ( دکتر حمید حمیدی) 
اعضای گروه: دکتر حمید حمیدی  ،دکتر مینا میر نظامی 
مدیر گرو ه نورولوژی: (دکتر کیوان قسامی)
اعضای گروه: دکتر کیوان قسامی  ، دکتر محسن ابراهیمی منفرد ، دکتر علیرضا رضایی آشتیانی ، دکتر فردین فرجی
مدیر گروه طب اورژانس :( دکتر مرتضی غریبی)
اعضای گروه : دکتر مرتضی غریبی ، دکتر رامین پرویز راد ، دکتر ابوالفضل جوکار ، دکتر سیمین نجفقلیان  ، دکتر  علی رضا سیستانی ، دکتر سید آرش یزدان بخش 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved