پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


چهارشنبه 29 آذر 1391 *تعداد غیبت مجاز دانشجو در دروس انتخاب شده؟   در صورتی که غیبت  دانشجو در هر درس یا بخش بیش از میزان تعیین شده باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن درس حذ می گردد.


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved