پنجشنبه 4 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


چهارشنبه 29 آذر 1391 مراحل میهمانی دستیاران چیست؟
  • ارائه درخواست میهمانی بانضمام مستندات توسط دستیار به گروه آموزشی مربوطه .
 
  • بررسی درخواست توسط مدیر محترم گروه یا مدیر محترم برنامه دستیاری گروه و یا طرح در شورای آموزشی گروه جهت تصمیم گیری .
 
  • در صورت موافقت گروه ، ارسال درخواست ( تاریخ شروع وپایان میهمانی وچرخش بخش مشخص گردد ) و مستندات دستیار به دانشکده پزشکی جهت طرح در شورای بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی .
 
  • پس از موافقت شورای بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی ارسال درخواست ومستندات دستیار به معاونت آموزش وتحقیقات دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی معاونت آموزش وتحقیقات .
 
  • در صورت تایید میهمانی توسط شورای آموزشی دانشگاه ، مکاتبه با دانشگاه مقصد .


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved