جهش تولید
EN

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۲۵ خرداد
  روز جهانی اهداء کنندگان خون
 • ۶ تیر
  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 • ۱۶ تیر
  روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام
 • ۲۱ تیر
  روز جهانی جمعیت
 • ۲۵ تیر
  روز طب سنتی